Schuilkerk

Verslag Kerkenraad

De Algoede zegene u en allen die u lief zijn. Als inspiratie kijkt en luistert U naar het fenomenale “ Erbarme dich” uit de Mattheus Passion www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M
Er zijn verschillende punten behandeld in de kerkenraadsvergadering. Hieronder vindt u een aantal belangrijke punten: De financiën van de Diaconie en de kerkcijfers zijn weer gecontroleerd en zijn weer ingevoerd in FRISS. Dank aan alle betrokkenen voor het uitgevoerde werk om dit weer voor elkaar te krijgen. Afgelopen december hebben wij afscheid genomen van Bob van der Meulen als kerkenraadslid voor onze gemeente. Bob is ruim 22 jaar dienstbaar geweest in onze kerk en voor onze gemeente, zoals het schrijven van uitgebreide speeches voor gemeenteleden, het schrijven van stukken in de nieuwsbrief en Kruispunt. Ook het verzorgen van bezoeken bij andere gemeenten en de kloosterweekenden is door Bob georganiseerd. Wij zijn Bob erg dankbaar voor al het werk wat hij heeft verricht voor, in en rond onze kerk. Hopelijk mogen wij je af en toe nog wat vragen blijven stellen! Het vertrek van Bob uit de kerkenraad, zorgde voor een vacature in de kerkenraad van onze mooie kerk. Wij zijn verheugd dat Renate van Maaren ons heeft kennisgegeven, dat zij graag naar voren wilt treden om Bob te vervangen. De bevestiging van Renate zal tijdens de dienst op 17 maart plaatsvinden. De kerst periode ligt achter ons. Wij kijken terug op een aantal mooie diensten en vieringen. Als voorbeeld hebben wij dienst van 17 december met de lekkere en gezellige kerstbrunch. Dank voor alle moeite die is genomen voor het maken van lekkernijen. Ook de prachtige kerstnachtdienst, voorgegaan door Dirk Ophoff en met muzikale ondersteuning van Lucia van Vught en Noël Castelijn, zorgde voor een volle kerk.
· · · ·
Maarten Luther en de kerkmuziek. Om Maarten Luther (1483 - 1546) te plaatsen in de ontwikkeling van de kerkmuziek, volgt eerst een korte voorgeschiedenis. Men vermoedt dat de oudste liturgische gezangen zijn afgeleid van de Joodse tempelzangen. Daaruit heeft zich in de loop der tijd het Gregoriaans ontwikkeld. Deze muziek klinkt tot op de dag van vandaag nog in kloosters en kerken. De taal waarin wordt gezongen is het Latijn en de melodieën kennen geen vaste coupletten en maatsoorten. Niet echt geschikt dus voor massale samenzang. Luther had andere ideeën. Hij wilde dat de gewone kerkgangers actief konden meezingen in de eigen landstaal. Maar dat werd hem door de kerk in zijn tijd niet in dank afgenomen! ‘Luthers liederen hebben aan de zielen meer schade aangericht dan al zijn geschriften en redevoeringen.’ Deze vertwijfelde vaststelling deed een jezuïet in 1620. Zijn woorden laten zien dat men zich in de 16e en 17e eeuw terdege realiseerde hoe belangrijk het lied was voor de verspreiding van het godsdienstig gedachtengoed. Propaganda was één van de redenen waarom er tijdens de Reformatie zoveel geestelijke liederen zijn ontstaan. Kort daarvoor was de boekdrukkunst uitgevonden. De liederen konden voortaan eenvoudig vermenigvuldigd en verspreid worden. ‘De gewone man’ ging in zijn eigen volkstaal zingen. Uit liturgische, catechetische en pastorale overwegingen was dat zeer gewenst. Want wat troffen onze reformatoren, Luther, Calvijn en Zwingli zoal aan in de kerk? Wel, in het begin van de 16e eeuw was de vroegchristelijke muziek uitgegroeid tot een machtige boom, waaraan de volgende takken waren te onderscheiden: 1 . Solistische zangen voor de voorganger (zoals bijv. acclamaties). 2 . Composities voor koor (bijv. de missen). 3 . Geestelijke liederen voor de gemeente (bijv.: tropen en hymnen, zeer weinig). 4 . Responsoriale- en antifonale zangen. 5 . Gebruik van éénstemmige instrumenten, zoals trompet, bazuin, vedel, blokfluit, kromhoorn, enz. enz. 6. Gebruik van een meerstemmig instrument zoals het orgel. De drie hervormers hebben bij de reorganisatie van de eredienst een verschillend beleid gevoerd. Luther zou je kunnen vergelijken met een tuinman. Met een snoeischaar knipte hij wat dood hout weg uit de muzikale kerkboom en met een schepje potgrond bemestte hij het een en ander. Calvijn is meer een soort gemeentewerker bij de plantsoenendienst. Met kettingzaag en bladblazer verwijderde hij alles, behalve de eenstemmige gemeentezang. En tenslotte Zwingli. Deze was meer van de chemische bestrijdingsmiddelen. In zijn gemeente werd niet meer gezongen! Op zich nogal verwonderlijk, want Zwingli was zeer muzikaal. Hij was een goede dichter en bespeelde minstens twaalf verschillende instrumenten op hoog niveau. Maar nu houden we ons bezig met de ideeën van Luther over kerkmuziek. Op alle zes genoemde rubrieken zei Luther in principe: ja! Maar niet kritiekloos. Hij zag heel goed in dat rubriek 3, ‘gemeentezang’, zeer mager was bedeeld. Daar moest wat aan gedaan worden! Daar zal ik in een volgend stukje wat meer over vertellen. Henny Blom
Schuilkerk
Verslag Kerkenraad
Er zijn verschillende punten behandeld in de kerkenraadsvergadering. Hieronder vindt u een aantal belangrijke punten: De financiën van de Diaconie en de kerkcijfers zijn weer gecontroleerd en zijn weer ingevoerd in FRISS. Dank aan alle betrokkenen voor het uitgevoerde werk om dit weer voor elkaar te krijgen. Afgelopen december hebben wij afscheid genomen van Bob van der Meulen als kerkenraadslid voor onze gemeente. Bob is ruim 22 jaar dienstbaar geweest in onze kerk en voor onze gemeente, zoals het schrijven van uitgebreide speeches voor gemeenteleden, het schrijven van stukken in de nieuwsbrief en Kruispunt. Ook het verzorgen van bezoeken bij andere gemeenten en de kloosterweekenden is door Bob georganiseerd. Wij zijn Bob erg dankbaar voor al het werk wat hij heeft verricht voor, in en rond onze kerk. Hopelijk mogen wij je af en toe nog wat vragen blijven stellen! Het vertrek van Bob uit de kerkenraad, zorgde voor een vacature in de kerkenraad van onze mooie kerk. Wij zijn verheugd dat Renate van Maaren ons heeft kennisgegeven, dat zij graag naar voren wilt treden om Bob te vervangen. De bevestiging van Renate zal tijdens de dienst op 17 maart plaatsvinden. De kerst periode ligt achter ons. Wij kijken terug op een aantal mooie diensten en vieringen. Als voorbeeld hebben wij dienst van 17 december met de lekkere en gezellige kerstbrunch. Dank voor alle moeite die is genomen voor het maken van lekkernijen. Ook de prachtige kerstnachtdienst, voorgegaan door Dirk Ophoff en met muzikale ondersteuning van Lucia van Vught en Noël Castelijn, zorgde voor een volle kerk.
· · · ·
Maarten Luther en de kerkmuziek. Om Maarten Luther (1483 - 1546) te plaatsen in de ontwikkeling van de kerkmuziek, volgt eerst een korte voorgeschiedenis. Men vermoedt dat de oudste liturgische gezangen zijn afgeleid van de Joodse tempelzangen. Daaruit heeft zich in de loop der tijd het Gregoriaans ontwikkeld. Deze muziek klinkt tot op de dag van vandaag nog in kloosters en kerken. De taal waarin wordt gezongen is het Latijn en de melodieën kennen geen vaste coupletten en maatsoorten. Niet echt geschikt dus voor massale samenzang. Luther had andere ideeën. Hij wilde dat de gewone kerkgangers actief konden meezingen in de eigen landstaal. Maar dat werd hem door de kerk in zijn tijd niet in dank afgenomen! ‘Luthers liederen hebben aan de zielen meer schade aangericht dan al zijn geschriften en redevoeringen.’ Deze vertwijfelde vaststelling deed een jezuïet in 1620. Zijn woorden laten zien dat men zich in de 16e en 17e eeuw terdege realiseerde hoe belangrijk het lied was voor de verspreiding van het godsdienstig gedachtengoed. Propaganda was één van de redenen waarom er tijdens de Reformatie zoveel geestelijke liederen zijn ontstaan. Kort daarvoor was de boekdrukkunst uitgevonden. De liederen konden voortaan eenvoudig vermenigvuldigd en verspreid worden. ‘De gewone man’ ging in zijn eigen volkstaal zingen. Uit liturgische, catechetische en pastorale overwegingen was dat zeer gewenst. Want wat troffen onze reformatoren, Luther, Calvijn en Zwingli zoal aan in de kerk? Wel, in het begin van de 16e eeuw was de vroegchristelijke muziek uitgegroeid tot een machtige boom, waaraan de volgende takken waren te onderscheiden: 1 . Solistische zangen voor de voorganger (zoals bijv. acclamaties). 2 . Composities voor koor (bijv. de missen). 3 . Geestelijke liederen voor de gemeente (bijv.: tropen en hymnen, zeer weinig). 4 . Responsoriale- en antifonale zangen. Ten aanzien van de wijze van uitvoering: 5. Gebruik van éénstemmige instrumenten, zoals trompet, bazuin, vedel, blokfluit, kromhoorn, enz. enz. 6. Gebruik van een meerstemmig instrument zoals het orgel. De drie hervormers hebben bij de reorganisatie van de eredienst een verschillend beleid gevoerd. Luther zou je kunnen vergelijken met een tuinman. Met een snoeischaar knipte hij wat dood hout weg uit de muzikale kerkboom en met een schepje potgrond bemestte hij het een en ander. Calvijn is meer een soort gemeentewerker bij de plantsoenendienst. Met kettingzaag en bladblazer verwijderde hij alles, behalve de eenstemmige gemeentezang. En tenslotte Zwingli. Deze was meer van de chemische bestrijdingsmiddelen. In zijn gemeente werd niet meer gezongen! Op zich nogal verwonderlijk, want Zwingli was zeer muzikaal. Hij was een goede dichter en bespeelde minstens twaalf verschillende instrumenten op hoog niveau. Maar nu houden we ons bezig met de ideeën van Luther over kerkmuziek. Op alle zes genoemde rubrieken zei Luther in principe: ja! Maar niet kritiekloos. Hij zag heel goed in dat rubriek 3, ‘gemeentezang’, zeer mager was bedeeld. Daar moest wat aan gedaan worden! Daar zal ik in een volgend stukje wat meer over vertellen. Henny Blom
De Algoede zegene u en allen die u lief zijn. Als inspiratie kijkt en luistert U naar het fenomenale “ Erbarme dich” uit de Mattheus Passion www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M